2016.11.15
Szerző: dr. Juhász Botond
fogyasztovedelemA karácsonyi csúcsidőszak előtt érdemes átnézni az ÁSZF-eket, mert az utóbbi időben több olyan fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályváltozás volt, ami az ÁSZF-ek módosítását tette szükségessé. Köztudott, hogy az e-kereskedelem az NFH kiemelt vizsgálati területei közé tartozik, és a hibás ÁSZF miatt kiszabható bírság alsó határának 2017 januárjától történő emelését is azzal indokolja a jogalkotó, hogy az ellenőrzések során a kifogásolási arány nagyon magas (első körben 80%).

Azt talán kevesebben tudják, hogy a hibás vagy jogellenes tájékoztatást a jogszabály nem csak a kiszabható bírsággal bünteti: az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik, ha például az elállási jogra vonatkozó tájékoztatóban a lenti hibák valamelyike fennáll. A fentieken túl azért is érdemes rendben tartani az ÁSZF-et, mert egy már régen hatálytalan jogszabályra hivatkozás, vagy akár az elállási időtartam helytelen megjelölése csökkenti a vásárlói bizalmat, és rombolja a konverziót.

Lássuk tehát az elmúlt időszak legfontosabb változásait, és a leggyakrabban előforduló ÁSZF hibákat! Pontokba szedtük, mire érdemes odafigyelni.

Elállási jog gyakorlására 14 naptári nap

A korábbi szabályozás szerint a fogyasztónak 8 munkanap állt rendelkezésére az elállási jog gyakorlására. A jelenleg hatályos szabályozás szerint viszont 14 naptári nap az elállási jog időtartama. Sok webáruház ÁSZF-ben még mindig a 8 munkanap szerepel 14 naptári nap helyett vagy 14 munkanap szerepel 14 naptári nap helyett (ez utóbbi nem jogellenes, hiszen többet ad a fogyasztónak, mint ami a törvény alapján jár, de nem szükséges).

Vételár visszatérítésre 14 naptári nap

A korábbi szabályozás szerint a vállalkozásnak 30 nap állt rendelkezésére elállás esetén a vételár (és a járulékos költségek, pl. a kiszállítás díja) visszafizetésére. A jelenleg hatályos szabályozás szerint viszont 14 naptári napra csökkent a visszatérítésre nyitva álló határidő. A leggyakrabban előforduló hiba, hogy az áruház üzemeltető csak a fenti 8 napot javítja át 14-re, de ezt a 30 napos határidőt már elfelejti átírni (noha adott esetben ténylegesen betartja a 14 napot). Egy ilyen figyelmetlenség önmagában 12 hónappal meghosszabbítja az elállási jog időtartamát.

Visszaküldés költségét a fogyasztó viseli

Elállás esetén a termék visszaküldésének költségét nem automatikusan viseli a fogyasztó hanem csak akkor, ha erre a vállalkozás előzetesen figyelmeztette! Figyelmeztetés hiányában ezek a költségek is a webáruházat terhelik. Érdemes tehát ellenőrizni, hogy az ÁSZF tartalmazza-e a termék visszaküldése esetén a költségviselésre vonatkozó tájékoztatást.

A cég nem fogyasztó

A korábbi szabályozás szerint adott esetben cégek is fogyasztónak minősülhettek (tehát voltak fogyasztói jogaik, például elállási joguk), a jelenleg hatályos szabályozás szerint viszont kizárólag természetes személyek minősülnek fogyasztónak és ők is csak akkor, ha a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Ha tehát a vásárló cég nevére kéri a számlát, akkor utóbb nem állhat el. Ezt a tényt is érdemes az ÁSZF-ben is rögzíteni.

Békéltető testületek elérhetőségei

A legtöbb vitás esetben a fogyasztók a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH) fordulnak, és ott azzal szembesülnek, hogy az NFH „átirányítja” őket az illetékes békéltető testülethez, mivel az NFH nem jogosult egyedi jogviták kapcsán eljárni. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a „fogyasztóvédelemmel” esetlegesen fenyegetőző vásárló nincsen tisztában az eljárás rendjével, másrészt pedig azt, hogy a békéltető testületek jogosultak eljárni ilyen esetben. A vonatkozó jogszabályok (45/2014 kormányrendelet és a fogyasztóvédelmi törvény) eltérő kötelezettségeket írnak elő a békéltető testülethez fordulásról történő tájékoztatási kötelezettség kapcsán: a fogyasztót egyrészt előzetesen – az ÁSZF-ben – tájékoztatni kell a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, és a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről. Másrészt viszont ha a fogyasztónak a vásárlást követően utólagosan konkrét fogyasztói panasza van, amit elutasítunk, akkor a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét kell megadnunk. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. E két szempontot figyelembe véve célszerű magában az ÁSZF-ben az összes békéltető testületet felsorolni, mert akkor elég erre hivatkoznunk egy esetleges fogyasztói panasz kapcsán.

Online vitarendezési platform

2016. február 16. napja óta a webshopoknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés általános feltételei között is. A platform itt elérhető. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely egyetlen belépési ponton keresztül megközelíthető azon fogyasztók és kereskedők számára, akik online ügyletekkel kapcsolatos vitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform általános tájékoztatást nyújt a fogyasztók és kereskedők között online adásvételi és szolgáltatási szerződések kapcsán felmerült jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséről. Lehetővé teszi a kereskedők és fogyasztók számára, hogy panaszaikat az Unió intézményeinek hivatalos nyelvein rendelkezésre álló elektronikus űrlapon nyújtsák be, csatolva a kapcsolódó dokumentumokat. A platformnak a panaszokat az adott vitában hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórumhoz kell továbbítania (Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes).

Kellékszavatosság - termékszavatosság – jótállás

Alapvető változások történtek az új polgári törvénykönyv 2014-es hatályba lépésével: változtak az igényérvényesítési határidők, új intézményként jelent meg a termékszavatosság (a gyártói, importőri termékfelelősség) stb. Jelen keretek között nem vállalkozhatunk ezen intézmények teljeskörű ismertetésére és összehasonlítására, de ajánlott minden webáruház tulajdonosnak szem előtt tartani, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján az ÁSZF-ben kötelező a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről tájékoztatást adni mégpedig „a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával … olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség”. Ez a tájékoztatás egyébként a kormányrendelet 3. számú mellékletében szereplő mintaszöveggel is megadható, ami itt elérhető.
2016.11.11
Szerző: Kóczán Tamás
unas-friday3Aki internetes kereskedelemmel foglalkozik, vagy legalábbis belekostólt már ebbe a világba jól tudja, hogy napról napra változnak a trendek, új ötletek születnek, új szereplők jelennek meg a piacon. Az is nyilvánvaló, hogy az egyedileg fejlesztett, aztán magára hagyott webáruházak halálra vannak ítélve, csak folyamatos fejlesztéssel lehet talpon maradni. Részünkről mindent megteszünk annak érdekében, hogy az UnasShop motorban mindig új funkciók jelenjenek meg, és integráljuk a legújabb megoldásokat. A funkciókat kiegészítő modulokba szedve kínáljuk a partnereink számára.

A legtöbb ügyfelünk mind a három kiegészítő modult használja a webáruházában, de vannak akik alapcsomaggal, vagy valamelyik kiegészítő modul nélkül indulnak el az e-kereskedelemben. Emiatt persze sok funkciót nem tudnak használni, ami a siker kulcsa lehet. Eheti ajánlatunk keretében Őket ösztönöznénk azzal, hogy díjmentesen kapcsolhatják be a kiegészítő modulokat az áruház fordulónapjáig.

A kiegészítő modulokat 11.11-én a webáruház adminisztrációs felületén a Támogatás > Előfizetés > Előfizetés módosítása menüben tudja díjmentesen bekapcsolni.
2016.11.03
Szerző: Kóczán Tamás
unas-friday2A múlt heti nagy sikerű péntek után ezen a héten is folytatjuk akciósorozatunkat. Korábbi cikkünkben már részletesen taglaltuk az SSL tanúsítvány szükségességét, de azóta a Google újabb bejelentést tett. Tovább folytatja a harcot a nem biztonságos weboldalak ellen. Emiatt 2017 januárjától a Chrome 56-os verziójában már nem a biztonságos oldalakat fogja lakattal jelezni a böngésző, hanem az SSL tanúsítvánnyal nem rendelkező, https:// nélküli oldalak mellé kerül figyelmeztető jelzés és egy "nem biztonságos" felirat.

Minden bizonnyal riasztó lesz a vásárlók számára, ha ilyen felirattal találkoznak egy webáruház címe mellett. Január már nincs olyan messze, érdemes most felkészülni a keresőóriás lépésére. Az Unas Friday keretein belül ezen a héten pénteken SSL tanúsítványt kínálunk, beállítással együtt rendkívül kedvező áron. Korlátlan számban igényelhető a COMODO Positive SSL tanúsítványa 4000 Ft+ÁFA éves díjért. Ez a díj érvényes több évre történő megrendelés esetén is, de más akcióval nem vonható össze.

Ne hagyja ki Ön sem!      Itt igényelheti az akciós SSL tanúsítványt!
2016.10.28
Szerző: Kóczán Tamás
unas-fridayNovemberben mindenki a Black Friday, vagy magyarul a Fekete Péntek lázában ég, amivel elkezdődik a karácsonyi bevásárlási szezon. Az idei évben ez november 25-ére esik. Néhány éve, mint a legtöbb amerikai hagyományt, ezt is átvették a magyar kereskedők és emiatt ezen a napon átlagon felüli kedvezményeket kínálnak a vásárlóknak. Egyre több kereskedő használja ki ezt a lehetőséget, így az egyik legnagyobb kereskedelmi bevételt hozza ez a nap az évben.

E-kereskedelmi szereplőként mi sem maradhatunk ki a sorból, mi is akciót hirdetünk, de nem csak a Black Friday napjára, hanem addig minden péntekre. Hihetetlen árakon vehetik igénybe egyes szolgáltatásainkat az elkövetkezendő 5 pénteken. A mai napon a .HU és az .EU domaint tettük akcióssá. Mindkettő 600 Ft+ÁFA éves díjért regisztrálható! Ezek a díjak olyan alacsonyak, hogy más akcióval nem vonhatók össze, viszont nincs mennyiségi korlát. HU domainnél az első két évben, EU-nál pedig az első évben érvényesek az árak.

Ne hagyja ki Ön sem!      Itt regisztrálhatja az akciós domaineket!
2016.10.14
Szerző: Kóczán Tamás
Idén 6. alkalommal indította útjára az Árukereső.hu a webáruházak megmérettetését, az Ország Boltja versenyt. A verseny fő célja, hogy az internetező közösség szavazatai és a valós fogyasztók vásárlás utáni értékeléseinek segítségével megtalálja és bemutassa a legkiválóbb szolgáltatást nyújtó és legnépszerűbb webáruházakat. Az Árukereső.hu fontosnak tartja évről évre bemutatni a minőségi szolgáltatást nyújtó és a legnépszerűbb webáruházakat, ezáltal felhívni a figyelmet a magyar online piac töretlen fejlődésére. A versenyben való részvétel minden magyar internetes bolt számára ingyenes. A versenyben résztvevő webshopokra 2016. július 18-tól október 6-ig bárki szavazhatott. A kategória díjak és az Ország Boltja díj átadására idén is egy nagyszabású gálaest keretén belül került sor a tegnapi napon.

Ügyfeleink általában jól szerepelnek a versenyen, nem volt ez idén sem másképp. Az eddigi években előfizetőink 52 díjat szereztek a versenyben, ez a szám ebben az évben tovább nőtt. Ahogy 2015-ben, idén is Unas webáruház, az Ujkonyvek.hu kapta meg a fődíjat, ezen felül az egyes kategóriákban pedig minden várakozást felülmúlóan, 16 díjat sikerült szerezni. Gratulálunk az elért eredményekhez, és köszönjük, hogy az UnasShop rendszert választották.

orszagboltja 2016Filterabc.hu - Minőségi díj II. helyezett autó-motor kategóriában
Auto-motor-akkumulator.hu - Minőségi díj III. helyezett autó-motor kategóriában
Pihetex.hu - Minőségi díj II. helyezett baba-mama kategóriában
Fastest.hu - Minőségi díj III. helyezett baba-mama kategóriában
Zar-zarbetet.hu - Minőségi díj II. helyezett épitkezés, kert kategóriában
Szeresdmagad.hu - Minőségi díj I. helyezett erotika kategóriában
Kockavaros.hu - Minőségi díj I. helyezett játék kategóriában
Officetrade.hu - Minőségi díj II. helyezett hobbi és kellék kategóriában
Vetpluspatika.hu - Minőségi díj III. helyezett hobbi és kellék kategóriában
Ujkonyvek.hu - Minőségi díj I. helyezett könyv, CD, DVD kategóriában
Konyvkolcsonzo.hu - Minőségi díj II. helyezett könyv, CD, DVD kategóriában
Lumenet.hu - Minőségi díj II. helyezett lakberendezés kategóriában
Tipparuhaz.hu - Minőségi díj III. helyezett lakberendezés kategóriában
Kerekparwebshop.eu - Minőségi díj III. helyezett sport és fitnesz kategóriában
Akciosillat.hu - Minőségi díj I. helyezett szépségápolás és egészség kategóriában
Lumenet.hu - Népszerűségi díj I. helyezett lakberendezés kategóriában